Dla pracodawców

Rekrutacja / Assesment Center


Jeśli szukają Państwo właściwego człowieka do pracy w Waszej firmie, oferujemy profesjonalne wparcie procesu rekrutacji. Pomożemy precyzyjnie określić zakres umiejętności, wiedzy i doświadczenia wymagany na konkretnym stanowisku. Wieloetapowa selekcja nawet na najprostsze stanowiska daje gwarancję wybrania najlepszego kandydata. Oddanie rekrutacji w ręce naszych doradców gwarantuje oszczędność czasu i pewność słusznego wyboru.

Korzyści z rekrutacji z HR Consulting

Rekrutacja krok po kroku

Pierwszym etapem rekrutacji jest zawsze spotkanie z Klientem, podczas którego szczegółowo określimy kompetencje, które musi posiadać kandydat na dane stanowisko, sporządzimy opis zakresu obowiązków i sprecyzujemy warunki naszej współpracy. Następnie z wykorzystaniem ogłoszeń internetowych i prasowych, naszej bazy kandydatów i Executive Search przygotujemy pulę potencjalnych pracowników, z której wyselekcjonujemy najlepsze kandydatury. Kolejny etap to spotkania z wybranymi kandydatami, podczas których oceniamy ich umiejętności miękkie i twarde oraz predyspozycje zawodowe. Do oceny wykorzystujemy badania psychologiczne – dzięki nim można sprawdzić m.in. umiejętności społeczne, odporność na stres czy zdolności organizacyjne. Badania psychologiczne pomagają w określeniu mocnych i słabych stron kandydata, a co za tym idzie – redukują ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Etapy rekrutacji


Assessment Center

Jeśli rekrutują Państwo kadrę kierowniczą, na życzenie podczas procesu naboru przeprowadzimy Assessment Center, które jest metodą całościowej oceny potencjału zawodowego szczególnie przydatną podczas poszukiwania osób na stanowiska managerskie. Metoda ta polega na postawieniu grupy kandydatów w sytuacjach symulujących przyszłe obowiązki i ich ocenie przez niezależnych specjalistów. Dzięki Assessment Center można sprawdzić m.in. kompetencje zawodowe, umiejętność działania w grupie czy sposób organizacji pracy danego kandydata.

Elementy Assessment Center


© 2015 Copyright HR Consulting   |   Projekt i realizacja: