Dla pracodawców

System oceny pracowników


Rzetelna ocena efektywności, konstruktywna informacja zwrotna, większa motywacja do pracy, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału, komunikacja bez przeszkód… to nie tylko puste hasła. Dzięki systemowi ocen okresowych każdy z tych celów jest na wyciągnięcie ręki. To nowoczesne narzędzie jest sprawdzonym sposobem na skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie największą wartością każdej organizacji – ludźmi.

Rezultaty uzyskane z umiejętnie przeprowadzonych ocen okresowych pozwolą na sprawiedliwe kształtowanie polityki awansów i wynagrodzeń, a także pomogą optymalnie wykorzystać potencjał każdego z pracowników, wspierając go na miarę potrzeb. Proces ocen posłuży również poprawie komunikacji i zdiagnozowaniu rzeczywistej sytuacji w firmie, a w konsekwencji – zwiększeniu efektywności działań.

Oceny okresowe z HR Consulting

Jasne i obiektywne kryteria systemu ocen okresowych, dobrze przygotowane narzędzia badawcze, fachowo przeprowadzone rozmowy oceniające i adekwatna interpretacja ich wyników to gwarancja powodzenia całego przedsięwzięcia. Dzięki pomocy HR Consulting proces oceniania pracowników przebiegnie sprawnie i profesjonalnie. Naszym pierwszym krokiem będzie szczegółowa analiza specyfiki Państwa firmy, która pozwoli na idealne dopasowanie systemu ocen do Waszych potrzeb. Przygotujemy dla Państwa skrojone na miarę narzędzia (regulamin, instrukcję, arkusze oceny i samooceny) i wyszkolimy wskazanych pracowników w zakresie przeprowadzania ocen. Nasze wsparcie obejmuje także konsultacje dotyczące analizy i interpretacji wyników ocen. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie!

Ocena okresowa krok po kroku


© 2015 Copyright HR Consulting   |   Projekt i realizacja: